Nascholing code 95

Om beroepsmatig vrachtwagen te mogen blijven rijden verplicht de wetgever u iedere 5 jaar 35 uur nascholing te volgen bij een gecertificeerde opleider. Van deze 35 uur dient tenminste 7 uur uit praktijknascholing te bestaan. Alleen cursussen aangeduid met een ‘V-code’ gelden als praktijktraining.

Chauffeur vóór 10 september 2009

Bent u in het bezit van een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, dan bent u vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Wilt u beroepsmatig blijven rijden, dan moet u wel nascholing code 95 volgen. U krijgt deze eerste periode niet 5, maar 7 jaar de tijd om aan uw nascholingseis te voldoen. Uiterlijk 10 september 2016 dient u een geldige code 95 op uw rijbewijs te kunnen tonen.

Chauffeur ná 10 september 2009

Bent u in het bezit van een rijbewijs C, afgegeven ná 10 september 2009, dan heeft u waarschijnlijk de basiskwalificatie vakbekwaamheid in uw rijopleiding gehaald. Om beroepsmatig te mogen blijven rijden, moet u nascholing volgen. Uiterlijk 5 jaar na de afgiftedatum van uw rijbewijs dient u een geldige code 95 op uw rijbewijs te kunnen tonen.

Extra nascholingsuren

Wanneer u meer nascholingsuren heeft gevolgd dan de verplichte 35 uur, dan komen deze extra gevolgde uren te vervallen zodra uw code 95 verlengd wordt. Deze zogenaamde meer-uren kunt u niet opsparen voor een volgende nascholingsperiode.

Registratie nascholingsuren

Tilstra Opleidingen meldt u voorafgaand aan de cursus aan bij het CCV. Bent u vervolgens de gehele cursusdag aanwezig dan worden uw nascholingsuren geregistreerd. Op de website van het CBR kunt u bekijken hoeveel nascholingsuren u voor de nascholing code 95 heeft gevolgd. Bij 35 uur nascholing worden uw gegevens doorgegeven aan de RDW. Vervolgens kunt u op het gemeentehuis de code 95 op uw rijbewijs laten plaatsen.

Vrijstellingen

Bent u geboren vóór 1 juli 1955 dan bent u vrijgesteld van het behalen van de basis-kwalificatie en het voeren van de code 95 op uw rijbewijs. U krijgt deze code echter wel, om problemen in het buitenland te voorkomen. Ook wanneer u minder dan 12 uur per week vervoer verricht en wanneer u bestuurder bent van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé doeleinden bent u vrijgesteld. Voor een compleet overzicht van de binnen- en buitenlandse vrijstellingen verwijzen wij u naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

Locatie

De cursus nascholing chauffeurs verzorgen wij landelijk, en bij u op locatie. bijvoorbeeld in Friesland,  Groningen, Drenthe of Noord Holland. Wij kunnen de cursus nascholing code 95 dus ook intern bij u op locatie verzorgen. De trainingslocatie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer wij de cursus nascholing code 95 bij u intern verzorgen wordt de trainingslocatie van te voren door ons bezocht.