Nascholing code 95

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. De Code 95 kunt u behalen door te voldoen aan de nascholing code 95. De code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code 95 is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code 95 is vijf jaar geldig.

CCV gecertificeerde opleider

Om beroepsmatig vrachtwagen te mogen blijven rijden verplicht de wetgever u iedere 5 jaar 35 uur nascholing code 95 te volgen. De cursus nascholing code 95 moet u volgen bij een door CCV gecertificeerde opleider. Van deze 35 uur dient tenminste 7 uur uit praktijknascholing te bestaan. Alleen cursussen code 95 aangeduid met een ‘V-code’ gelden als praktijktraining.

Locatie

De cursus nascholing code 95 verzorgen wij landelijk, bijvoorbeeld in Friesland. Wij kunnen de cursus nascholing code 95 dus ook intern bij u op locatie verzorgen. De trainingslocatie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer wij de cursus nascholing code 95 bij u intern verzorgen wordt de trainingslocatie van te voren door ons bezocht.

Professioneel opleiden

Tilstra Opleidingen is specialist op het gebied van chauffeurstrainingen, bedrijfshulpverlening en VCA. Klantgericht-, klanttevredenheid en maatwerk zijn onze kernwoorden. Onze dienstverlening eindigt pas wanneer ú tevreden bent.

Leven lang leren

Voor steeds meer beroepsgroepen geldt: ‘een leven lang leren’. Dit geldt niet alleen voor de beroeps-chauffeur, die zijn vakbekwaamheid moet behouden door middel van de nascholing code 95, de bedrijfshulpverlener die ‘competent’ wil blijven maar ook voor de bouwvakker die in het bezit van het ‘VCA-certificaat’ moet zijn.

Kwaliteit en kennis

Bij Tilstra Opleidingen hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Dit ziet u terug in ons moderne opleidingscentrum. Onze leslokalen zijn voorzien van klimaatbeheersing en audiovisuele hulpmiddelen. Voor de cursus nascholing code 95 is dit essentieel. Maar ook ons 4 hectare grote oefencentrum biedt alles wat u voor de cursus nascholing code 95 mag verwachten. Onze trainers hebben net dát stukje extra dat u elders niet snel zult tegenkomen. Zij onderscheiden zich als ‘professional’ op het vakgebied waarin zij lesgeven. Professionals met kennis van het vakgebied dat ú uitoefent!

Subsidiemogelijkheden: Nascholing code 95

Bent u in dienst bij een bedrijf in bijvoorbeeld de transportsector of de (wegen)bouwsector?
Dan is er in veel gevallen subsidie beschikbaar voor de cursus nascholing code 95 zoals SOOB.
U kunt het nakijken op onze website onder het kopje subsidiemogelijkheden voor de nascholing code 95.